OM OSS

Sydväst arkitektur och landskap arbetar för integrerade lösningar mellan arkitektur och landskap där platsens förutsättningar utgör grunden i projekten.

Sydväst arkitektur och landskap har stor erfarenhet av att arbeta från tidiga skeden där kommunikation med brukare, allmänhet och beställare är av stor vikt fram till projektering och färdig anläggning.

Vi arbetar med alla typer av uppdrag som rör stads- och landskapsplanering, det offentliga rummet och den yttre miljön. Företaget startades 2002 av Per Andersson, Niklas Bosrup, Åsa von Malortie och Lina Dahlström.

Vi arbetar för god gestaltning och väl genomtänkta lösningar både vad gäller funktion och ekonomi. I vårt arbete fäster vi särskild vikt vid att med lyhördhet tillsammans med beställare och brukare skapa unika lösningar utifrån varje god förutsättning. Att med analytisk förmåga belysa projektens möjligheter och konsekvenser och i tidiga skeden skapa goda beslutsunderlag. kommunikation, att argumentera för och förmedla idéer med hjälp av modell, bild och text.

KONTAKT

Sydväst arkitektur & landskap AB
Gustav Adolfs Torg 41
SE-211 39 Malmö

TEL. (+46) 040 – 660 12 40
E-POST. info@sydvast.se
ORGNR. 556637-3899

Vi tar gärna emot spontanansökningar via e-post.
Skicka CV och portfolio i pdf-format (max 8 Mb) till lina@sydvast.se.

Vi tar emot praktikanter – dock ej under sommaren

MEDARBETARE

Per Andersson

Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare

Ellen Arkander

Landskapsarkitekt MSA

Kina Bergdahl

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Niklas Bosrup

Landskapsarkitekt LAR/MSA, delägare

Lina Byberg

Arkitekt MSA

Lina Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, delägare

Axel Helander

Landskapsarkitekt MSA

Andreas Mayor

Planeringsarkitekt MSA

Åsa von Malortie

Landskapsarktitekt LAR/MSA, delägare

Helen Mosseby

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Tobias Starck

Landskapsarkitekt LAR/MSA